Cataluña: bases reguladoras de las ayudas para el fomento del uso de los seguros agrarios
ORDRE ARP/97/2017, de 24 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries 2017.
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, 7379 - 29/05/2017
Agrarius
ORDEN ARP/97/2017, de 24 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el fomento del uso de los seguros agrarios de las líneas del Plan de seguros agrarios 2017.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=788046&type=01&language=es_ES
Compartir: