Cataluña: ayudas para programas de calidad de los alimentos
RESOLUCIÓ ARP/1421/2017, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2017-2018 (ref. BDNS 351832).
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, 7396 - 22/06/2017
Agrarius
RESOLUCIÓN ARP/1421/2017, de 13 de junio, por la que se convocan las ayudas en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 para la participación (operación 03.01.01) y para las actividades de información y promoción de los programas de calidad de los alimentos (operación 03.02.01) correspondientes a 2017-2018 (ref. BDNS 351832).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=790566&type=01&language=es_ES
Compartir: