Cataluña: Estatutos del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña
RESOLUCIÓ JUS/2799/2017, de 21 de novembre, per la qual s'inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, 7512 - 07/12/2017
Agrarius
RESOLUCIÓN JUS/2799/2017, de 21 de noviembre, por la que se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=803589&type=01&language=es_ES
Compartir: