Cataluña: informe ambiental de la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per permetre l'ús agropecuari en una zona d'especial protecció agrícola, clau 2, al terme d'Ascó
RESOLUCIÓ TES/7/2018, de 8 de gener, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació puntual MP3-17 de les Normes subsidiàries de planejament d'Ascó per permetre l'ús agropecuari en una zona d'especial protecció agrícola, clau 2, al terme municipal d'Ascó (exp. OTAATE20170182).
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, 7534 - 12/01/2018
Compartir: