Cataluña: informe d'impacte ambiental del Projecte de rompuda de terreny forestal amb finalitat agrícola al terme de la Vilella Baixa, per a una plantació de vinya
RESOLUCIÓ TES/3019/2017, de 13 de desembre, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de rompuda de terreny forestal amb finalitat agrícola al polígon 2, parcel·la 209, i al polígon 6, parcel·la 13, al terme municipal de la Vilella Baixa, per a una plantació de vinya, promogut pel senyor Jaume Ferrús Baltesà i tramitat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (exp. OTAATA20170066).
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, 7534 - 12/01/2018
Compartir: