Cataluña: modifica las ayudas para el fomento del uso de los seguros agrarios
ORDRE ARP/346/2016, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/90/2016, de 18 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries i es fa pública la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2016.
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, 7276 - 29/12/2016
Agrarius
ORDEN ARP/346/2016, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden ARP/90/2016, de 18 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el fomento del uso de los seguros agrarios y se hace pública la convocatoria de las ayudas a las líneas del Plan de seguros agrarios 2016.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=770325&type=01&language=es_ES
Compartir: