Cataluña: sol.licitud de modificació substancial de l'autorització ambiental d’una explotació ramadera porcina, al terme de les Masies de Roda
ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de modificació substancial de l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental de l'activitat d'explotació ramadera porcina, promoguda per Boví Porcines Les Palanques, SL, al terme municipal de les Masies de Roda (exp. B1CS170179).
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, 7558 - 14/02/2018
Compartir: