Comunidad Valenciana: ayudas para el fomento de sistemas agrarios de interés para las aves esteparias contenidas en el Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mitjançant la qual s'estableix la convocatòria d'ajudes per al foment de sistemes agraris d'interés per a les aus estepàries contingudes en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, corresponents a la mesura d'agroambient i clima.
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial Generalidad de Valencia, 8274 - 16/04/2018
Agrarius
RESOLUCIÓN de 11 de abril, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agrari, mediante la que se establece la convocatoria de ayudas para el fomento de sistemas agrarios de interés para las aves esteparias contenidas en el Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, correspondientes a la medida de agroambiente y clima
Compartir: