Comunitat Valenciana: líneas presupuestarias e importes globales máximos de las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias
RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'any 2017 i es publiquen les línies pressupostàries i els imports globals màxims de les ajudes a les organitzacions professionals agràries
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial Generalidad de Valencia, 8037 - 11/05/2017
Agrarius
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el año 2017 y se publican las líneas presupuestarias y los importes globales máximos, de las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/11/pdf/2017_3974.pdf
Compartir: