Comunitat Valenciana: ayudas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas
RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2017, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 12/2017, de 30 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial Generalidad de Valencia, 8189 - 13/12/2017
Agrarius
RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Agricultura Ganadería y Pesca, por la que se convoca las ayudas previstas en la Orden 12/2017, de 30 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana.
Compartir: