Comunitat Valenciana: declara la existencia de un cuarto brote de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.)
RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2017, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es declara l'existència d'un quart brot de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) al territori de la Comunitat Valenciana i s'adopten mesures fitosanitàries urgents d'eradicació i control per a evitar la seua propagació
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial Generalidad de Valencia, 8155 - 24/10/2017
Agrarius
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2017, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la cual se declara la existencia de un cuarto brote de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) en el territorio de la Comunitat Valenciana y se adoptan medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y control para evitar su propagación. [2017/9390]
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/24/pdf/2017_9390.pdf
Compartir: