Comunitat Valenciana: gestión de las ayudas comunitarias a los programas y fondos operativos por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas (OPFH).
RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual s'instrumenta per a l'anualitat 2018 i en avant, la gestió de les sol·licituds relatives a les ajudes comunitàries als programes i fons operatius per les organitzacions de productors de fruites i hortalisses reconegudes (OPFH).
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial Generalidad de Valencia, 8104 - 11/08/2017
Agrarius
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2017, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA), por la que se instrumenta para la anualidad 2018 y en lo sucesivo, la gestión de las solicitudes relativas a las ayudas comunitarias a los programas y fondos operativos por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas (OPFH).
Compartir: