Comunitat Valenciana: se convocan pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior gestión de ingeniería técnica agrícola, escala ingeniería técnica agrícola
ORDRE 32/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 19/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial Generalidad de Valencia, 8169 - 14/11/2017
Agrarius
ORDEN 32/2017, 18 de octubre, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior gestión de ingeniería técnica agrícola, escala ingeniería técnica agrícola, A2-14-01, sector administración especial, turno de acceso libre y turno de personas con diversidad funcional. Convocatoria 19/16, correspondiente a la oferta de empleo público de 2016 para el personal de la Administración de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2017/10025&L=1
Compartir: