Galicia: ayudas concedidas para la ejecución de medidas de promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países
RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 2 de decembro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2016.
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial de Galicia, 44 - 03/03/2017
Agrarius
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2017, de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 2 de diciembre de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la ejecución de medidas de promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países y se convocan para el año 2016.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170303/AnuncioG0426-230217-0001_es.pdf
Compartir: