Galicia: licitación del servicio de desarrollo del control automatizado e inteligente de la actividad agraria asociada a las ayudas de la política agraria común (PAC) [DOGA]
RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2017 pola que se anuncia a licitación, suxeita a regulación harmonizada, da contratación mediante a modalidade de compra pública innovadora, polo procedemento de diálogo competitivo, do servizo de desenvolvemento e fase demostración do control automatizado e intelixente da actividade agraria asociada ás axudas da política agraria común (PAC), no marco do proxecto Primare-inspeccións intelixentes avanzadas financiado nun 80 % polo programa operativo plurirrexional Feder Pocint a través do convenio de colaboración co Mineco Civil UAV Initiative (expediente 2017PA0063).
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial de Galicia, 150 - 08/08/2017
Agrarius
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2017 por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, de la contratación mediante la modalidad de compra pública innovadora, por el procedimiento de diálogo competitivo, del servicio de desarrollo y fase demostración del control automatizado e inteligente de la actividad agraria asociada a las ayudas de la política agraria común (PAC), en el marco del proyecto Primare-inspecciones inteligentes avanzadas financiado en un 80 % por el programa operativo plurirregional Feder Pocint a través del convenio de colaboración con el Mineco Civil UAV Initiative (expediente 2017PA0063).
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170808/AnuncioG0177-020817-0001_es.pdf
Compartir: