Galicia: se amplía 1.472.818,98 euros la dotación presupuestaria de las ayudas para las inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios del período 2014-2020
ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2017
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial de Galicia, 117 - 21/06/2017
Agrarius
ORDEN de 13 de junio de 2017 por la que se amplía la dotación presupuestaria de la Orden de 22 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para las inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios del período 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y se convocan para el ejercicio presupuestario de 2017.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170621/AnuncioG0426-130617-0002_es.pdf
Compartir: