Islas Baleares: ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per l’any 2018, de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Boletín Oficial de Islas Baleares, 14 - 31/01/2018
Agrarius
Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2018, de las ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=999909&lang=es
Compartir: