Islas Baleares: modifica las ayudas destinadas al fomento de pastos para aprovechamiento de la ganadería ecológica
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 27 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2015, de les ajudes destinades al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Boletín Oficial de Islas Baleares, 86 - 07/07/2016
Agrarius
Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se modifica la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de febrero de 2015, por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2015, de las ayudas destinadas al fomento de pastos para aprovechamiento de la ganadería ecológicahttp://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=954888&lang=es
Compartir: