Islas Baleares: se declara la existencia de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) en todo el territorio de las Islas Baleares
Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 26 de gener de 2017 per la qual es declara l’existència de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) a tot el territori de les Illes Balears i s’adopten mesures fitosanitàries cautelars i de contenció per evitar-ne la propagació
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Boletín Oficial de Islas Baleares, 14 - 02/02/2017
Agrarius
Resolución del consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de 26 de enero de 2017 por la cual se declara la existencia de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) en todo el territorio de las Islas Baleares y se adoptan medidas fitosanitarias cautelares y de contención para evitar la propagación
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=970601&lang=es
Compartir: