Islas Baleares: tres convocatorias de ayudas para ferias agrarias y concursos morfológicos para el año 2018
Extracte de la Resolució 13 de desembre de 2017, del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a fires agràries i concursos morfològics per a l’any 2018
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Boletín Oficial de Islas Baleares, 155 - 19/12/2017
Agrarius
Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para ferias agrarias y concursos morfológicos para el año 2018
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=996658&lang=es
Convocatorias completas:
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/375266
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/375160
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/375152
Compartir: