Noticias jurídicas [4633 resultados]
Comunitat Valenciana: ampliació de granja porcina d'enceball al terme de Salzadella
12 de enero de 2018
En: Diario Oficial Generalidad de Valencia, 8211
Valoracion: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok

Aragón: otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cerdos de cebo en Villafranca del Campo (Teruel)
12 de enero de 2018
En: Boletín Oficial de Aragón, 9
Valoracion: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok

Aragón: modifica la autorización ambiental integrada para un proyecto de ampliación de explotación porcina de cebo en La Almolda (Zaragoza)
12 de enero de 2018
En: Boletín Oficial de Aragón, 9
Valoracion: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok

Aragón: modifica la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina reproductora de Castejón del puente (Huesca)
12 de enero de 2018
En: Boletín Oficial de Aragón, 9
Valoracion: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok

Aragón: modifica la autorización ambiental integrada de una explotación porcina de cebo en Castillonroy (Huesca)
12 de enero de 2018
En: Boletín Oficial de Aragón, 9
Valoracion: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok

Extremadura: calificación urbanística de ampliación de centro de concentración, homogeneización y tipificación de terneros en Coria
12 de enero de 2018
En: Diario Oficial de la Junta de Extremadura, 9
Valoracion: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok

La Rioja: proyecto de transformación del regadío de la Comunidad de Regantes La Llana de Huércanos (La Rioja)
12 de enero de 2018
En: Boletín Oficial de La Rioja, 5
Valoracion: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok

Cataluña: informe d'impacte ambiental del Projecte de rompudes forestals per a la plantació de vinya, al terme de la Vilella Alta
12 de enero de 2018
En: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, 7534
Valoracion: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok

Cataluña: informe d'impacte ambiental del Projecte de rompuda de terreny forestal amb finalitat agrícola al terme de la Vilella Baixa, per a una plantació de vinya
12 de enero de 2018
En: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, 7534
Valoracion: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok

Cataluña: informe ambiental de la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per permetre l'ús agropecuari en una zona d'especial protecció agrícola, clau 2, al terme d'Ascó
12 de enero de 2018
En: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, 7534
Valoracion: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok